Ceníky

    
Kompletní ceník
     
 
Základní ceník

Klasická analytická chemie
Atomová absorpční spektrometrie
Emisní plazmová spektrometrie OES-DCP
Chromatografie
Iontová chromatografie
Další organická analýza
Mikrobiologický a biologický rozbor
Testy toxicity
Radiochemické analýzy
Rozklady vzorků
Manipulace se vzorkem
Odběry vzorků
Doprava
Zpracování výsledků zkoušek
Skupinové ceny

Pitná voda
Teplá voda
Balená voda
Bazénová voda
Podzemní voda
Povrchová voda
Odpadní voda
Testy materiálů pro styk s pitnou vodou
Komposty
Rybniční sedimenty
Čistírenské kaly
Dětská hřiště
Půdy
Kontaminované zeminy
Odpady
Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  Základní ceník
V tomto ceníku jsou přehledně uvedeny jednotkové ceny za jednotlivé úkony, z kterých sestává chemická analýza a z kterých jsou pak kalkulovány konečné ceny pro zákazníka. Tento ceník se používá pro všechny zakázky, jejichž rozsah se vymyká obvyklým požadavkům daným právními předpisy.

Skupinový ceník
V tomto ceníku jsou přehledně uvedeny ceny za skupiny jakostních ukazatelů prováděných v souladu s platnými právními předpisy.

U dlouhodobých zakázek nebo u jednorázových zakázek většího objemu jsou ceny určovány dohodou se zákazníkem (možnost poskytování množstevních slev). Běžná dodací lhůta činí 6 až 10 pracovních dnů, u rozsáhlejších skupin analýz (odpady, základní rozbor pitných vod apod.) jsou obvykle delší. Zkrácené lhůty je třeba vždy dohodnout individuálně, laboratoř jim podle možností vyhoví.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, která činí 20%. U subdodávek (označeno *) jsou uvedené ceny orientační, je třeba je předem ověřit.